Hồ sơ cứu xét nhân đạo (Humanitarian Reinstatement request)

Được hiểu là đặc ân của chính phủ dành cho đương đơn đã có đơn I-130 chấp thuận trước khi người bảo lãnh qua đời.

  1. Điều kiện:
  • Người xin cứu xét là đương đơn chính của đơn I-130
  • Và đơn I-130 đã được chấp thuận trước khi người bảo lãnh qua đời.

Những thành viên đi kèm không thể viết đơn cứu xét; tuy nhiên, nếu hồ sơ nhân đạo được chấp thuận thì những người đi kèm đủ điều kiện có thể được đi theo đương đơn chính. Điều quan trọng là bạn bắt buộc có người bảo lãnh thay thế.

2. Những giấy tờ cần thiết:
–    Giấy chấp thuận đơn bảo lãnh I-130
–    Giấy chứng tử của người bảo lãnh
–    Giấy chứng minh quan hệ giữa đương đơn chính và người bảo lãnh thay thế.
–    Giấy chứng nhận tình trạng thường trú của người bảo lãnh thay thế: thẻ xanh hoặc bằng quốc tịch
–    Hồ sơ thuế năm gần nhất của người bảo lãnh thay thế, để chứng minh đủ khả năng bảo trợ tài chính
– Bất kỳ bằng chứng nào bạn cho rằng sẽ giúp ích cho việc cứu xét.

3. Quy trình:

Bước 1: Chuẩn bị lá thư cứu xét nhân đạo, được trình bày dưới dạng văn bản viết.

Bước 2: Chuẩn bị đơn bảo trợ tài chính và giấy tờ thuế của người bảo lãnh thay thế.

Bước 3: Nộp hồ sơ nhân đạo lên cơ quan Sở di trú, nơi ban đầu chấp thuận đơn bảo lãnh I-130 của bạn, và chờ đợi.
Thời gian xét duyệt hồ sơ nhân đạo: không có khung thời gian xét cụ thể. Thông thường trên 2 năm

Lệ phí chính phủ: miễn phí

Sau khi nộp toàn bộ hồ sơ xin cứu xét nhân đạo, Sở di trú sẽ gửi biên nhận cho bạn, thông báo về việc đã nhận hồ sơ. Lưu ý, mã số hồ sơ cứu xét nhân đạo vẫn là mã số I-130 đã được chấp thuận trước đó

Hồ sơ nhân đạo là một đặc ân của chính phủ dành cho bạn và cần sự xem xét cẩn trọng. Nhân viên Sở di trú sẽ cân nhắc giữa những lợi ích và bất lợi khi cho phép bạn nhập cảnh vào nước Mỹ. Nếu điều lợi ích “chiến thắng” điều nguy hại thì hồ sơ được chấp thuận.

Hỗ trợ di trú Trinh Lê

Phone VN: 0384360546 (viber hoặc zalo)

Phone US: 909-999-8508

Facebook: https://www.facebook.com/vocal.plus.1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *