Đạo Luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em (CSPA)

Đạo Luật Bảo Vệ Tuổi Trẻ Em (CSPA) giúp cho một số trẻ em có thể hợp lệ xin chiếu khán (visa) di dân nếu các em vượt qua tuổi 21. Tình trạng này thường áp dụng cho các cháu nội ngoại, hay các cháu trai, cháu gái của công dân Mỹ. Những đơn bảo lãnh này đã được nộp từ nhiều năm trước và đến nay các em trong gia đình đã đến 21 tuổi. 

Đạo Luật CSPA có hiệu lực từ ngày 6 tháng 8 năm 2002. Nếu đơn bảo lãnh được nộp và được chấp thuận trước ngày hiệu lực, hoặc các trẻ đã quá 21 tuổi trước ngày hiệu lực, thì không thể áp dụng trong những trường hợp này. Nhưng, nếu đơn bảo lãnh được chấp thuận sau ngày 6 tháng 8 năm 2002, hoặc các em không đến 21 tuổi trước ngày 6 tháng 8 năm 2002, thì Đạo Luật CSPA có thể được áp dụng.   

Công thức tính như sau: 

Lấy ngày visa đáo hạn (dựa trên bảng visa bulletin) trừ cho thời gian hồ sơ đợi ở Sở di trú ( thời gian này được tính từ ngày ưu tiên cho đến khi hồ sơ được chấp thuận), nếu con số nhỏ hơn 21 thì đủ điều kiện, nếu lớn hơn 21 tuổi thì hồ sơ bị loại (không được đi theo cùng gia đình)

Giải thích rõ hơn: thí dụ như vào ngày visa đáo hạn cháu bé được 25 tuổi mà thời gian hồ sơ chờ đợi ở Sở di trú là 6 năm. 25 trừ 6 bằng 19 (nhỏ hơn 21), vậy cháu bé sẽ được đi theo cùng gia đình.

Một số gia đình vì chưa quen thuộc với CSPA nên nghĩ đơn giản rằng bất cứ đứa trẻ nào trên 21 tuổi sẽ rớt ở lại. Trên thực tế, nhiều em trong hạn tuổi từ 21 đến 23 tuổi vẫn có cơ hội được hưởng Đạo Luật CSPA. Một số em lớn hơn nữa vẫn có thể.

Riêng đối với trường hợp thẻ xanh bảo lãnh cho con dưới 21 tuổi chưa có gia đình (diện ưu tiên F2A), thời điểm bạn nộp hồ sơ cho con, đứa con dưới 21 tuổi không đảm bảo rằng con bạn sẽ duy trì mãi tình trạng F2A cho đến ngày phỏng vấn, mà vẫn phải áp dụng luật CSPA, nghĩa làkhi ngày ưu tiên của F2A đã tới thì sẽ dùng tuổi của người con tại thời điểm đó trừ đi thời gian hồ sơ được cứu xét ở Sở di trú, nếu người con vẫn dưới 21 tuổi thì hồ sơ được cứu xét theo diện F2A, nếu trên 21 tuổi thì sẽ được chuyển sang diện F2B.

Lưu ý đặc biệt: hồ sơ thẻ xanh bảo lãnh cho con, chỉ có thể bảo lãnh cho con chưa có gia đình, không thể  bảo lãnh cho con đã có gia đình nên trong lúc hồ sơ bảo lãnh con trên 21 tuổi hoặc dưới 21 tuổi mà người con lập gia đình thì hồ sơ sẽ bị hủy ngay vào giây phút hôn thú được cấp ra mặc dù sau đó hai người ly hôn hồ sơ cũng đã bị hủy bỏ.

Hỗ trợ di trú Trinh Lê

Phone VN: 0384360546 (viber hoặc zalo)

Phone US: 909-999-8508

Facebook: https://www.facebook.com/vocal.plus.1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *