Việc cần làm sau khi nhận thư yêu cầu bổ sung bằng chứng (request for evidence-RFE)

1- Xác định hạn chót để bổ sung. Thông thường một RFE có thời hạn gần 3 tháng kể từ ngày sở di trú ra thông báo. Bạn có một khoảng thời gian tương đối dài để hồi đáp cho sở di trú những giấy tờ họ cần.

2. Thu thập bằng chứng theo hướng dẫn được nêu ra. Cần xác định rõ Lý do khiến sở di trú gửi yêu cầu bổ sung, ví dụ: thông tin điền trên form bị thiếu; thiếu giấy tờ như hôn thú, ly dị trước, hình thẻ, quốc tịch; khai sinh đăng ký trễ hạn dẫn đến sở di trú nghi ngờ mối quan hệ; bản dịch và bản tiếng Việt không khớp, v.v

3. Làm thư giải trình cho những thắc mắc/câu hỏi của nhân viên Sở di trú (nếu có). Nhờ nhân chứng viết cam kết biết mối quan hệ giữa bạn và người được bảo lãnh.

4. Tiến hành thử DNA (đối với hồ sơ ruột thịt) nếu có yêu cầu

5. Tổng hợp tất cả bằng chứng, thư nhân chứng, kết quả DNA và giải trình để nộp bổ sung lên sở di trú. Lưu ý, quá trình thử DNA có thể kéo dài qua thời hạn chót của RFE mới có kết quả, nên bạn không nhất thiết phải chờ kết quả rồi mới bổ sung, cần quan tâm đến việc bổ sung trước hạn chót. Ở tình huống này, có thể nhờ phòng thí nghiệm viết một lá thư xác nhận đã tiến hành lấy mẫu thử của hai bên Mỹ và Việt Nam, còn kết quả chưa có nên Sở di trú thông cảm gia hạn thêm.

Nếu cần sự hỗ trợ từ người có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, hãy liên hệ:

Hỗ trợ di trú Trinh Lê

Phone VN: 0384360546 (viber hoặc zalo)

Phone US: 909-999-8508

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NEWSLETTER