Ngoài hồ sơ vợ chồng, có diện bảo lãnh không trực hệ: cô/dì- cháu, bác/chú- cháu hay không?

Luật di trú không có hồ sơ định cư diện cô/dì bảo lãnh cháu hoặc chú/bác bảo lãnh cháu.

Chỉ có những diện như sau:

Cha/mẹ bảo lãnh con ruột hoặc con nuôi (trên 21 và dưới 21 tuổi, độc thân và con đã có gia đình)

Anh chị em bảo lãnh nhau

Con bảo lãnh cha/mẹ ruột hoặc cha mẹ nuôi

Bảo lãnh vợ/chồng

Bảo lãnh hôn phu/hôn thê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *