Du học sinh kết hôn rồi ở lại Mỹ: người bảo lãnh là thường trú nhân hay công dân Mỹ thì hồ sơ chạy nhanh hơn?

Khó có lời đáp chính xác cho câu hỏi trên.

Thường trú nhân kết hôn với một du học sinh và đương đơn nộp hồ sơ chuyển diện, nếu được cấp thẻ xanh sẽ là C26.

Công dân Mỹ kết hôn với một du học sinh và đương đơn nộp hồ sơ chuyển diện, nếu được cấp thẻ xanh sẽ là CR6.

Một số hồ sơ Jane đã làm diện C26 (du học sinh kết hôn với thường trú nhân và nộp chuyển diện) thời gian từ khi nộp đến lúc phỏng vấn có 8 tháng, nhanh hơn cả kết hôn với công dân Mỹ. Đặc biệt từ tháng 7 năm 2019, Sở di trú cho phép đương đơn kết hôn với thường trú nhân để xin thẻ xanh được nộp I-485 và I-130 cùng lúc. Chính vì vậy mà thủ tục và thời gian chờ đợi của hai diện này, giờ đây là gần giống nhau.

Trước đó, nếu bạn kết hôn với thường trú nhân để xin thẻ xanh ở lại Mỹ phải mất 2 năm hoặc hơn mới được phỏng vấn. Còn người phối ngẫu là công dân Mỹ thì chỉ tầm 1 năm trở lại.

Di trú Trinh Lê

Phone VN: 0384360546 (viber hoặc zalo)

Phone US: 909-999-8508

Facebook: https://www.facebook.com/vocal.plus.1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NEWSLETTER