Có thể dùng nguồn tài chính nào để bảo trợ?

1-Thu nhập từ công việc (W-2 hoặc 1099)

2-Lương hưu nhận hàng tháng (pension, social security benefit, được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng hoặc 401K

3-Tài sản: xe cộ, nhà cửa, đất đai, chứng khoán kèm theo đánh giá từ ngân hàng, tiền tiết kiệm trong ngân hàng

Trường hợp người bảo lãnh không đủ tài chính có thể nhờ người khác đồng bảo trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NEWSLETTER