Có bắt buộc nộp bản gốc giấy tờ cho Sở di trú?

Một số trường hợp Jane đã gặp, khi hồ sơ được chấp thuận sở di trú gửi trả lại giấy tờ bản gốc kèm theo approval notice, nhưng đó chỉ là may mắn.

Sở di trú ghi rõ trên trang web  “Submit copies unless we request original documents. If you send an original document with your form, it may become part of the record and we will not return it to you automatically”.  Trừ khi được yêu cầu nộp bản chính, tất cả giấy tờ nộp cho sở di trú là bản copy. Trong trường hợp bạn đã nộp bản chính (gốc) và muốn lấy lại thì điền form G-884, Request for the Return of Original Documents

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *