Thẻ đi làm tăng thời gian hiệu lực lên 2 năm

Khi nộp hồ sơ chuyển diện xin thẻ xanh I-485, đương đơn được phép nộp đơn xin giấy phép đi làm I-765 và giấy phép du lịch ra khỏi nước Mỹ I-131.

Từ tháng 9/2021, những thẻ đi làm hoặc thẻ kết hợp (đi làm và du lịch-combo card) được sở di trú cấp thời hạn 2 năm. Đây là một thay đổi tốt cho đương đơn vì lúc trước khi thời hạn của thẻ chỉ có 1 năm nên đương đơn thường xuyên phải gia hạn lại thẻ đi làm. Tuy nhiên điều này là tín hiệu cho thấy thời gian giải quyết hồ sơ xin thẻ xanh sẽ tăng lên đáng kể trong thời gian tới.

Combo card có thời hạn 2 năm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *