Đơn xin tái nhập cảnh vào Mỹ sau khi bị trục xuất (I-212)

Việc trục xuất một cá nhân không phải là công dân Hoa Kỳ, xảy ra khi cá nhân đó đang ở Mỹ và đã có hành vi vi phạm, phạm tội hoặc có dấu hiệu đe dọa đến an ninh quốc gia, có thể liệt kê như sau:

Ở lại quá hạn visa không định cư từ 180 ngày trở lên; sử dụng sai mục đích của visa (xin visa du lịch nhưng qua Mỹ lại đi làm); cung cấp thông tin sai sự thật; giấy tờ giả mạo hay khai báo gian dối để được cấp visa; kết hôn giả, mua bán chất ma túy, vũ khí, buôn người, rửa tiền, tài trợ khủng bố, v.v..

Tùy theo tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi, cá nhân có thể bị trục xuất và bị cấm nhập cảnh trở lại Mỹ trong vòng 3 năm, 10 năm kể từ ngày bị trục xuất, hoặc là bị cấm vĩnh viễn.

Giải pháp mở ra cho những cá nhân này là đơn xin tái nhập cảnh vào Mỹ sau khi đã bị trục xuất (Form I-212). Để được chấp thuận, đương đơn phải chứng minh rằng:

  1. Khó khăn cực độ (extreme hardship) mà bản thân họ và những người thân tại Mỹ sẽ gặp phải nếu đơn xin tái nhập cảnh (I-212) không được chấp nhận.

2. Đương đơn đáng được miễn trừ. Cụ thể phải cung cấp được những bằng chứng chứng minh sự thay đổi tích cực về mặt đạo đức, có công việc làm ổn định, có tham gia những chương trình vì cộng đồng, từ thiện v.v …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *