Xin cấp lại bằng quốc tịch

Vì một số sự cố (mất trộm, hư hỏng, lỗi đánh máy,vv) mà quý vị không sử dụng bằng quốc tịch đã được cấp và muốn xin cấp lại.

Mẫu đơn cần là N-565. Phí đóng $555

Thời gian chờ từ 6-12 tháng

Quý vị cần có bản photocopy hoặc hình chụp của bằng quốc tịch cũ, hoặc thay thế bằng bản tuyên thệ đã đánh mất bằng quốc tịch cũ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *