4 cách để hồ sơ di trú chạy nhanh

Bên dưới là 4 tips văn phòng chúng tôi đúc kết được từ kinh nghiệm thực tế, có thể giúp hồ sơ của bạn chạy nhanh.

1.Cung cấp đầy đủ thông tin trên đơn bảo lãnh.

2.Cung cấp đầy đủ những bằng chứng bắt buộc (required evidences)

3.Chủ động gửi request hoặc gọi trực tiếp Sở di trú 800-375-5283 để cập nhật tình hình hồ sơ, thay vì chờ đợi mà không làm gì cả. Tuy nhiên, bạn không nên liên tục gửi request vì như vậy càng mất thời gian cho nhân viên xét duyệt.

4.Hạn chế đổi địa chỉ nhận thư, đặc biệt đối với những hồ sơ cần trải qua cuộc phỏng vấn tại Sở di trú mới được cấp thẻ xanh (như hồ sơ chuyển diện, hồ sơ đổi thẻ xanh 2 năm thành 10 năm, thi quốc tịch) vì hồ sơ của bạn sẽ được chuyển sang văn phòng tại địa phương (mới) để xếp cuộc phỏng vấn.

Chúc hồ sơ của bạn thuận lợi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NEWSLETTER