Cách xin phỏng vấn khẩn

Các bước thực hiện:

  1. Gửi lá thư xin phỏng vấn khẩn kèm lý do được viết bởi người bảo lãnh hoặc người được bảo lãnh vào email: NVCexpedite@state.gov hoặc Ask NVC
  2. NVC xem xét từng trường hợp, nếu từ chối, họ sẽ gửi email thông báo cho bạn và hồ sơ tiếp tục quy trình tại NVC. Nếu chấp thuận, thông thường 2-4 tuần sau, Lãnh sự quán sẽ liên hệ với bạn qua email, điện thoại hoặc gửi thư mời phỏng vấn.

Một số lý do để xin phỏng vấn khẩn:

  1. Người bảo lãnh gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe cần người được bảo lãnh qua chăm sóc
  2. Người bảo lãnh đang chăm sóc con nhỏ hoặc người khuyết tật mà không ai trợ giúp.
  3.  Người được bảo lãnh sắp 21 tuổi mà không được hưởng quyền lợi của đạo luật Cứu xét tuổi cho trẻ em CSPA
  4. Người được bảo lãnh sắp sinh em bé (thai khoảng trên 22 tuần)
  5. Người được bảo lãnh cần sang Mỹ gấp để chữa trị bệnh (đặc biệt người bảo lãnh là trẻ em)
  6. Sự chậm trễ do NVC xét duyệt hồ sơ

Với bất kỳ lý do nào bạn cũng phải nộp kèm bằng chứng hoặc tài liệu chứng minh đế tăng sức thuyết phục cho yêu cầu xin phỏng vấn khẩn, ví dụ đánh giá/xác nhận từ bác sỹ hoặc chuyên gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *