Cách gọi sở di trú để đặt hẹn gia hạn tình trạng thẻ xanh (I-751 pending)

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ thông tin hồ sơ, gồm case number, họ tên đương đơn, Alien number, địa chỉ nhận thư, số phone và email liên lạc của bạn.

Bước 2: Gọi số 800-375-5283. Khi robot hỏi “How can I help you?”, bạn nói “Infopass” và chờ được kết nối với một nhân viên “thật”.

Bạn cung cấp đúng và đủ những thông tin đã chuẩn bị ở bước 1 và xin đặt một cuộc hẹn để gặp nhân viên sở di trú đóng mọc vào hộ chiếu của bạn. Mục đích gia hạn tình trạng thẻ xanh khi mà giấy gia hạn của bạn đã hết hạn hoặc chuẩn bị hết hạn trong 1 tháng nữa.

Họ sẽ gửi lịch hẹn vào email cho bạn.

Bước 3: In lịch hẹn và mang theo hộ chiếu gốc, thẻ xanh 2 năm đã hết hạn đến gặp nhân viên Sở di trú. Tùy tình hình mà nhân viên sẽ đóng mọc gia hạn thêm 6 tháng hoặc 1 năm. Bạn có thể sử dụng hộ chiếu đó để quay về VN và quay trở lại Mỹ, sử dụng để apply công việc mới hoặc gia hạn bằng lái xe.

Chúc bạn may mắn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *