Tôi có thể về Việt Nam sau khi nộp đơn xin re-entry permit hay không?

Trả lời: Sau khi quý vị lăn tay chụp hình tại Mỹ cho hồ sơ re-entry permit thì mới có thể rời khỏi nước Mỹ. Sau khi nộp đơn mà chưa lăn tay chụp hình thì KHÔNG nên rời khỏi Mỹ vì sở di trú cho rằng quý vị từ bỏ hồ sơ xin re-entry permit

Bài viết dưới đây sẽ đề cập những thắc mắc xoay quanh re-entry permit.

  1. Sau khi nộp đơn I-131 thì bao lâu thì tôi lăn tay? Khoảng 6 tuần. Tuy nhiên, hiện tại quý vị có thể đợi từ vài tháng mới có cuộc hẹn lăn tay và chụp hình. Chúng tôi khuyên quý vị nên nộp hồ sơ trước khi về Việt Nam 2 tháng.
  2. Re-entry có thời hạn bao lâu? 2 năm kể từ ngày cấp, không phải kể từ ngày quý vị lăn tay
  3. Nếu tôi có việc khẩn cấp rời Mỹ trước khi lăn tay, sau đó tôi sẽ bay về Mỹ vào thời điểm hẹn lăn tay. Như vậy có được không? Không. Sở di trú có thể từ chối hồ sơ I-131 của bạn, nếu chưa lăn tay mà đã rời khỏi Mỹ.
  4. Tôi đã có một cuốn re-entry còn hạn 6 tháng nữa. Liệu tôi có thể xin gia hạn? Không thể gia hạn re-entry. Nếu re-entry còn hiệu lực vài tháng nữa, và quý vị muốn xin trước khi nó hết hạn hoặc re-entry đã thực sự hết hạn thì quý vị nộp đơn mới để xin re-entry khác.
  5. Tôi có thể xin re-entry tối đa mấy lần? Không có quy định chính thức về số lần được xin re-entry. Tuy nhiên, nếu quý vị đã ở ngoài nước Mỹ hơn 4 năm trong thời gian 5 năm kể từ khi có thẻ xanh thì lần tới, khi xin re-entry chỉ được cấp thời hạn 1 năm.
  6. Re-entry có ảnh hưởng đến điều kiện về thời gian thi quốc tịch? Chắc chắn ảnh hưởng. Một thường trú nhân có chuyến đi khỏi nước Mỹ trên 6 tháng thì bị mất đi yếu tố sự cư trú liên tục. Thời gian thi quốc tịch của quý vị phải tính lại sau chuyến đi (trên 6 tháng) cuối cùng.

Nếu quý vị cần hỗ trợ về xin re-entry để tránh những sự cố phát sinh, hãy liên hệ chúng tôi.

Hỗ trợ di trú Trinh Lê

Phone VN: 0384360546 (viber hoặc zalo)

Phone US: 909-999-8508

Facebook: https://www.facebook.com/vocal.plus.1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *