Đổi căn cước công dân gắn chíp có ảnh hưởng đến hồ sơ định cư hay không?

Không ảnh hưởng gì cả. Nếu chứng minh nhân dân của bạn vẫn còn hạn sử dụng thì cũng không cần làm căn cước mới. Hơn nữa, khi check mã vạch trên căn cước công dân mới vẫn thể hiện số chứng minh nhân dân cũ trước đó, nên bạn có thể yên tâm về vấn đề Lý lịch tư pháp số 2, hộ chiếu hay hôn thú có số chứng minh nhân dân cũ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NEWSLETTER