I-751 processing time kéo dài hơn trước

Bắt đầu từ 1 tháng 9, 2021, những hồ sơ đổi thẻ xanh 2 năm sang 10 năm (I-751 removal condition) sẽ được tăng thời gian xét duyệt do số lượng hồ sơ tăng kèm theo delay từ dịch bệnh Covid.

Cụ thể, trước ngày này, những hồ sơ I-751 sẽ được cấp biên nhận gia hạn thẻ xanh hai năm thêm 18 tháng kể từ ngày hết hạn thì nay thời gian tăng lên thành 24 tháng.

Trước sự thay đổi này, nhiều bạn sẽ nộp đơn thi quốc tịch trong khi I-751 pending và số lượng hồ sơ quốc tịch sẽ gia tăng đáng kể, kéo theo thời gian đợi chờ cuộc hẹn phỏng vấn quốc tịch sẽ tăng lên.

Có thể thấy giấc mơ Mỹ là không bao giờ hạn chế với bất kỳ ai. Ngày càng có nhiều người muốn định cư tại quốc gia này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NEWSLETTER