Gia hạn giấy xanh bổ sung

Ngay tại buổi phỏng vấn, viên chức lãnh sự chưa thể cấp visa cho bạn dựa trên những bằng chứng và giấy tờ đã nộp thì họ sẽ phát cho bạn một giấy xanh, liệt kê các mục cần bổ sung hoặc giải trình. Thời hạn của giấy xanh là 1 năm. Trong trường hợp bạn không thể thu thập toàn bộ những gì được yêu cầu trong thời gian quy định. Trước ngày hết hạn của giấy xanh, bạn gửi yêu cầu cho lãnh sự tại đây: https://vn.usembassy.gov/visas/immigrant-visas/immigrant-visa-inquiry-form/ để xin thêm thời gian. Phần subject của câu hỏi, bạn chọn Other và ghi rõ trong text message là muốn gia hạn thời gian bổ sung đã được ghi trên giấy xanh.

Sau đó, bạn đợi lãnh sự phản hồi và cho hướng dẫn.

Hỗ trợ di trú Trinh Lê

Phone VN: 0384360546 (viber hoặc zalo)

Phone US: 909-999-8508

Facebook: https://www.facebook.com/vocal.plus.1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *