Diện hôn nhân qua Mỹ: Khi nào nhận thẻ xanh 2 năm và khi nào nhận thẻ xanh 10 năm?

Trả lời: Trường hợp người bảo lãnh là công dân/có quốc tịch

Tình huống 1: Bạn sẽ nhận thẻ xanh 2 năm nếu tính đến ngày bạn nhập cảnh (date of admission) hôn nhân giữa bạn và người bảo lãnh chưa đủ 2 năm (2 year anniversary)

Tình huống 2: Bạn sẽ nhận thẻ xanh 10 năm nếu tính đến ngày bạn nhập cảnh (date of admission) hôn nhân giữa bạn và người bảo lãnh từ đủ 2 năm trở lên. Thông thường khi làm thủ tục nhập cảnh, nhân viên hải quan sẽ hỏi ngày đăng ký kết hôn của 2 bạn. Xét thấy đã trên 2 năm, họ sẽ ghi chú diện IR1 vào phần con dấu oval họ đóng cho bạn ngay thời điểm nhập cảnh vào Mỹ, mặc dù lúc đầu visa của bạn được cấp là diện CR1 (hôn nhân dưới 2 năm).

Trường hợp người bảo lãnh là thường trú nhân, visa của bạn ghi diện FX1, bạn sẽ nhận thẻ xanh 10 năm vì đa số diện FX1 từ lúc đăng ký kết hôn đến lúc phỏng vấn thời gian chờ đều đã trên 2 năm. Do đó, khi bạn nhập cảnh vào Mỹ hôn nhân của hai bạn đã qua mốc 2 year anniversary.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *