Tôi vừa nhận được thẻ xanh 2 năm diện hôn nhân, khi nào có thể nộp đơn thi quốc tịch?

Lấy ngày residence since trên thẻ xanh của bạn cộng thêm 2 năm 9 tháng, sẽ là thời điểm bạn đủ điều kiện nộp đơn thi quốc tịch, với điều kiện bạn vẫn duy trì hôn nhân với người bảo lãnh đó.

Bạn tham khảo: https://www.uscis.gov/forms/uscis-early-filing-calculator

để biết ngày cụ thể.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *