Sao mãi mà NVC vẫn chưa gửi thông báo mở hồ sơ?

Thông thường 6 tuần sau khi sở di trú chấp thuận hồ sơ được chuyển sang trung tâm visa (NVC) để tiếp tục được xử lý. Nếu quá thời gian trên mà vẫn chưa nhận được thông báo chứa từ NVC thì bạn cần xử lý thế nào?

Thứ nhất, vì lý do khách quan Sở di trú chấp thuận hồ sơ và “quên” chuyển sang NVC. Nếu quá 6 tuần sau ngày chấp thuận mà chưa thấy động tĩnh gì từ NVC, bạn gửi email vào NVCResearch@state.gov, đính kèm giấy chấp thuận.

Thứ hai, vì lý do chủ quan lúc điền đơn bảo lãnh I-130, bạn đã điền vào mục adjustment of status tên thành phố và tiểu bang bạn đang sinh sống tại Mỹ, thay vì điền địa chỉ Lãnh sự quán Hoa Kỳ (Hồ Chí Minh, Việt Nam) để trả lời cho câu hỏi At which U.S. Embassy or Consulate location will the beneficiary apply for an immigrant visa?

Nên khi sở di trú chấp thuận hồ sơ thì không chuyển sang NVC. Bạn cần liên hệ sở di trú để xin chuyển hồ sơ sang NVC.

Hỗ trợ di trú Trinh Lê

Phone VN: 0384360546 (viber hoặc zalo)

Phone US: 909-999-8508

Facebook: https://www.facebook.com/vocal.plus.1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *