Kiểm tra trạng thái hồ sơ tại https://ceac.state.gov/ceacstattracker/status.aspx

Những hồ sơ CHƯA phỏng vấn, sẽ có các trạng thái phổ biến như sau:

At NVC

Ready để chờ ngày phỏng vấn

Hồ sơ ĐÃ phỏng vấn, sẽ có các trạng thái dưới đây:

Ready: đã phỏng vấn xong và hộ chiếu được giữ lại Lãnh sự để dán visa

Visa đã được in

Từ chối

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *