Hỏi đáp di trú: Người bảo lãnh đã có quốc tịch thì hồ sơ F2B sẽ như thế nào?

TRẢ LỜI:

Nếu người bảo lãnh thông báo việc trở thành công dân Hoa Kỳ thì theo luật di trú hồ sơ sẽ tự động chuyển từ diện ưu tiên F2B sang diện F1. Tuy nhiên, Điều Khoản 6 của đạo luật Child Status Protection Act (CSPA), nay là điều 204k qui định rằng những người con độc thân trên 21 tuổi được quyền yêu cầu hồ sơ bảo lãnh không chuyển từ ưu tiên F2B sang ưu tiên F1 (thuật ngữ di trú là opt-out). Nói nôm na, họ cho bạn quyền lợi, nhưng bạn từ chối không nhận.

Thực tế, theo bản tin chiếu kháng của những năm qua, diện F2B đang “chạy” nhanh hơn diện F1 khoảng 1 năm. Nên không ít trường hợp người bảo lãnh đậu quốc tịch nhưng vẫn muốn giữ diện F2B, thay vì chuyển lên F1.

Về thủ tục, khi người bảo lãnh trở thành công dân Hoa Kỳ thì phải thông báo cho Sở Di Trú (USCIS) hoặc Trung tâm visa (NVC) về sự thay đổi đó, tùy thuộc hồ sơ F2B đang được xử lý tại cơ quan nào. Tuy nhiên, chỉ có Bộ Nội Vụ (Department of Homeland Security), trong đó có Sở di trú mới có quyền chấp thuận hay không chấp thuận yêu cầu xin giữ nguyên diện F2B.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NEWSLETTER