Thủ tục nhận con nuôi ở Việt Nam và bảo lãnh sang Mỹ

Phạm vi bài viết đề cập việc cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận cháu làm con nuôi. Sau đó mở hồ sơ bảo lãnh con nuôi sang định cư tại Mỹ.

  1. Trình tự nhận con nuôi như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đối với người nhận nuôi và người được nhận nuôi.

Hồ sơ của người được nhận làm con nuôi: nộp tại Sở Tư pháp.
Hồ sơ của người nhận con nuôi nộp hồ sơ trực tiếp tại Cục Con nuôi; ủy quyền bằng văn bản cho người có quan hệ họ hàng, thân thích thường trú tại Việt Nam nộp hồ sơ tại Cục Con nuôi.

Về cơ bản, người nhận nuôi phải độc thân hoặc cả hai vợ chồng đều nhận nuôi, không có tiền án tiền sự, có giấy tờ chứng minh thu nhập và tài sản, hộ chiếu Hoa Kỳ hoặc thẻ thường trú nhân và hộ chiếu Việt Nam. Người được nhận nuôi phải có giấy khai sinh.

Lưu ý rằng: Những giấy tờ, tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp hoặc xác nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự Việt Nam tại Mỹ, trừ trường hợp được miễn theo Điều ước quốc tế.

Bước 2: Kiểm tra, xác minh hồ sơ và xác nhận trẻ em có đủ điều kiện

Sở Tư pháp có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, tiến hành lấy ý kiến (lập thành văn bản, có chữ ký, điểm chỉ của người được lấy ý kiến). Đối với trẻ từ 9 tuổi trở lên được nhận nuôi thì phải lấy ý kiến của trẻ. Thời gian: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Sau khi kiểm tra, xác minh, nếu thấy trẻ em đủ điều kiện để làm con nuôi nước ngoài thì Sở Tư pháp xác nhận và gửi Bộ Tư pháp.

Bước 3: Bộ Tư pháp kiểm tra, chuyển hồ sơ của người nhận con nuôi

Thời gian trả kết quả: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

– Hết thời hạn tìm gia đình thay thế cho trẻ em, nếu không được người trong nước nhận làm con nuôi thì chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp, nơi trẻ em thường trú để xem xét, giới thiệu trẻ em làm con nuôi.

Bước 4: Quyết định cho trẻ em được nhận con nuôi

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tư pháp trình, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho trẻ em làm con nuôi

Sau khi có quyết định sẽ thông báo cho người nhận con nuôi đến Việt Nam để làm thủ tục nhận con nuôi.

Người này phải có mặt ở Việt Nam trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo để trực tiếp nhận con nuôi.

Bước 5: Giao nhận con nuôi

Việc giao nhận con nuôi phải được lập thành biên bản, có chữ ký hoặc điểm chỉ của các bên và của đại diện Sở Tư pháp.

Sau đó, Bộ Tư pháp gửi quyết định này đến Bộ Ngoại giao để thông báo cho Cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài về việc trẻ em được nhận làm con nuôi để thực hiện biện pháp bảo hộ trong trường hợp cần thiết.

2. Trình tự cho hồ sơ bảo lãnh con nuôi sang Mỹ:

Sau khi có quyết định công nhận con nuôi, quý vị cần xem xét mình đã hội đủ điều kiện để hồ sơ bảo lãnh được sở di trú chấp thuận hay chưa. Điều kiện đó gồm 2 ý chính:

Một, bằng chứng nuôi dưỡng đứa con ít nhất 2 năm trước ngày nộp đơn bảo lãnh, bao gồm hình ảnh chụp chung, học bạ, sổ liên lạc của trẻ, giấy gửi tiền, thư từ liên lạc.

Hai, bằng chứng sống chung giữa cha/mẹ nuôi và đứa con ít nhất 2 năm, ví dụ hộ khẩu chung địa chỉ. Việc sống chung có thể diễn ra trước hoặc sau khi có quyết định công nhận con nuôi.

Nếu đủ điều kiện như trên thì quý vị có thể nộp đơn bảo lãnh I-130.

Hồ sơ bảo lãnh con nuôi thuộc dạng khó vì nhiều yếu tố phải được thỏa mãn thì sở di trú mới chấp thuận. Hãy liên hệ với chúng tôi nếu quý vị cần sự tư vấn và hỗ trợ.

Hỗ trợ di trú Trinh Lê

Phone VN: 0384360546 (viber hoặc zalo)

Phone US: 909-999-8508

Facebook: https://www.facebook.com/vocal.plus.1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *