Nộp hồ sơ cứu xét nhân đạo (humanitarian request) khi đang ở Mỹ

Nếu quý vị là đương đơn chính của hồ sơ bảo lãnh, đang hiện diện tại Mỹ và tiếp tục ở lại Mỹ hợp pháp trong tương lai. Chẳng may, người bảo lãnh của quý vị qua đời. Quý vị vẫn có thể tiếp tục hồ sơ theo những lựa chọn như sau:

1/ Trường hợp 1: Đơn bảo lãnh I-130 đã được chấp thuận TRƯỚC khi người bảo lãnh qua đời và theo lịch chiếu khán, quý vị vẫn chưa đến lượt mở hồ sơ.

Cần nộp đơn cứu xét nhân đạo đến văn phòng USCIS trước đó đã chấp thuận hồ sơ của quý vị

2/ Trường hợp 2: Đơn bảo lãnh I-130 đã được chấp thuận TRƯỚC khi người bảo lãnh qua đời và theo lịch chiếu khán đã đến lượt mở hồ sơ

Cần nộp đơn cứu xét nhân đạo và Form I-485 đến địa chỉ văn phòng thụ lý Form I-485

3/ Trường hợp 3: Đơn bảo lãnh I-130 CHƯA được chấp thuận

Cần nộp đơn cứu xét nhân đạo đến văn phòng USCIS đang nắm giữ hồ sơ của quý vị

Giấy tờ cần nộp:

Affidavit of support

Substitute Sponsor (Người bảo lãnh thay thế): Giấy khai sinh, bằng quốc tịch hoặc thẻ xanh

Giấy chứng tử của người bảo lãnh

Receipt notice hoặc approval notice của Form I-130

Lá thư cứu xét

Hồ sơ cứu xét nhân đạo sẽ trải qua nhiều quá trình phức tạp và cần sát sao theo dõi với các cơ quan như USCIS, NVC và lãnh sự quán mà nếu tự làm quý vị có thể đối mặt với nhiều trở ngại vì không có kinh nghiệm hoặc không hiểu luật di trú.

Hãy liên hệ chúng tôi nếu quý vị cần sự hỗ trợ

Hỗ trợ di trú Trinh Lê

Phone VN: 0384360546 (viber hoặc zalo)

Phone US: 909-999-8508

Facebook: https://www.facebook.com/vocal.plus.1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NEWSLETTER