Hồ sơ cứu xét nhân đạo được chấp thuận chỉ sau 4 tháng

Background của hồ sơ:

Diện F2B, cha bảo lãnh con. Ngày ưu tiên là tháng 6 năm 2017. Hồ sơ được chấp thuận tháng 6 năm 2021 và được chuyển sang NVC thì đến tháng 11 năm 2021, người bảo lãnh mất.

Người được bảo lãnh còn có mẹ ruột, và các anh chị em khác ở Mỹ, và tất cả đều là công dân Mỹ. Người được bảo lãnh có 1 người con đi kèm.

Timeline hồ sơ

Ngày 7 tháng 1, 2022: thông báo cho NVC về người bảo lãnh đã mất

Ngày 23 tháng 2, 2022: NVC trả hồ sơ về lại USCIS

Ngày 19 tháng 4, 2022: USCIS xác nhận đã nhận được hồ sơ NVC trả về và có thể nộp cứu xét nhân đạo

Ngày 28 tháng 4, 2022: nộp bộ hồ sơ nhân đạo lên văn phòng USCIS

Ngày 11 tháng 8, 2022: USCIS chấp thuận hồ sơ nhân đạo. Thời gian chờ đợi là 103 ngày.

Ngày 22 tháng 9, 2022: NVC gửi thông báo đã nhận hồ sơ nhân đạo chấp thuận từ USCIS và sẽ gửi thông báo kế tiếp cho đương đơn khi hồ sơ đến lượt. Hồ sơ này còn khoảng 5 tháng nữa sẽ đến lượt mở làm 6 bước.

Chúng tôi cảm ơn khách hàng đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ của chúng tôi cho trường hợp đặc biệt của mình và bây giờ khách hàng đạt được thành công bước đầu.

Nếu bạn gặp tình huống tương tự thì chúng tôi có thể hỗ trợ bạn.

Hỗ trợ di trú Trinh Lê

Phone VN: 0384360546 (viber hoặc zalo)

Phone US: 909-999-8508

Facebook: https://www.facebook.com/vocal.plus.1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NEWSLETTER