Bằng chứng chứng minh sự thay đổi trong hồ sơ ân xá vì có án tích

Bài viết cung cấp gợi ý về những chứng cứ cần cung cấp để chứng minh sự cải tạo (rehabilitation) của những đương đơn xin ân xá vì đã từng phạm tội

  • Tuyên bố của tòa án về khả năng đương đơn tái phạm tội
  • Thư của cán bộ thử thách cho rằng từ kinh nghiệm của họ đương đơn sẽ không tái phạm tội
  • Thư của bác sỹ tâm lý nói rằng đương đơn phạm tội là do tình trạng sức khỏe tâm lý không bình thường và hiện nay đã ổn hơn
  • Thư từ linh mục nói rằng người này đã thay đổi
  • Bằng chứng hoàn thành chương trình cai nghiện thuốc, rượu (đối với đương đơn bị cấm nhập do nghiện)
  • Bằng chứng làm từ thiện
  • Giấy chứng nhận xóa án tích
  • Những bằng chứng khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *