Cứu xét tuổi cho trẻ em (trên 21 tuổi) đi kèm hồ sơ F3 và F4

Đạo luật cứu xét tuổi cho trẻ (Child Status Protection Act, viết tắt CSPA) có hiệu lực từ ngày 6 tháng 8 năm 2002, cho phép một đứa trẻ dù quá 21 tuổi vào thời điểm duyệt visa vẫn có thể đi cùng đương đơn chính, nếu thỏa mãn 2 tiêu chí:

  • Tuổi CSPA của trẻ nhỏ hơn 21
  • Trẻ tiến hành theo đuổi hồ sơ (ví dụ như đóng tiền visa, nộp đơn DS-260 hoặc hoàn tất hồ sơ bảo trợ tài chính) TRONG VÒNG 1 năm kể từ ngày đáo hạn hồ sơ.

Ngoài ra, trẻ phải ĐỘC THÂN. Giả sử đứa trẻ thỏa mãn 2 điều kiện trên nhưng trẻ đã kết hôn và ly hôn sau ngày đáo hạn hồ sơ thì đứa trẻ này đánh mất tình trạng là trẻ em đi kèm, lý do là khi hồ sơ đáo hạn, đứa trẻ này đang trong tình trạng kết hôn. Theo định nghĩa của USCIS: trẻ em đi kèm là con của đương đơn chính, dưới 21 tuổi và độc thân.

Tuổi CSPA được tính như sau:

Tuổi CSPA= Tuổi của trẻ vào ngày đáo hạn hồ sơ trừ đi (-) Thời gian chờ đợi USCIS chấp thuận hồ sơ (Lấy ngày chấp thuận trừ ngày USCIS nhận đơn bảo lãnh).

Nếu gia đình bạn có con cái đi kèm ngấp nghé 21 tuổi thì cần tích cực theo dõi lịch visa hàng tháng để kịp thời hoàn tất hồ sơ cho gia đình khi hồ sơ đáo hạn.

Happier 21st? Victoria's out-of-home care comes of age - Medicine, Nursing  and Health Sciences

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NEWSLETTER