Vấn đề bằng chứng trong hồ sơ bảo lãnh con nuôi

Câu hỏi: Tôi cần nộp bao nhiêu bằng chứng để thuyết phục sở di trú về mối quan hệ cha mẹ nuôi và con nuôi? Và Sở di trú cần những bằng chứng gì?

Trả lời:

Sở di trú không giới hạn số lượng bằng chứng chứng tỏ mối quan hệ của quý vị. Lời khuyên là nộp càng nhiều càng tốt.

Những gì họ cần là 4 nhóm bằng chứng dưới đây:

  • Bằng chứng việc cho-nhận con nuôi là hợp pháp: giấy công nhận con nuôi trước khi đứa trẻ 16 tuổi. Một số trường hợp, người con thứ 2 được nhận nuôi bởi cùng cha mẹ nuôi và người con thứ 2 là anh/chị/em ruột với người con nuôi thứ nhất, thì độ tuổi của người con thứ hai có thể dưới 18, vẫn hợp lệ. Quyết định công nhận con nuôi là bằng chứng quan trọng nhất trong hồ sơ bảo lãnh con nuôi. Nếu không có quyết định này, quý vị cần chứng minh một cách thuyết phục với sở di trú lý do quý vị đã không làm giấy công nhận con nuôi.
  • Bằng chứng cha mẹ nuôi đã hợp pháp nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ…ít nhất 2 năm trước ngày nộp hồ sơ bảo lãnh
  • Bằng chứng quý vị đã sống chung 2 năm với đứa trẻ, và trong thời gian 2 năm đó, quý vị đảm nhận vai trò là người chăm sóc nuôi dưỡng chính của đứa trẻ
  • Bằng chứng về nhân thân (nguồn gốc) của đứa trẻ. Nói nôm na ba mẹ ruột của đứa trẻ đã chết hay còn sống. Nếu còn sống thì hiện tại sống ở đâu. Nếu đứa trẻ được nhận nuôi mồ côi cả cha lẫn mẹ và đứa trẻ ở Việt Nam thì hồ sơ bảo lãnh con nuôi cần nộp đơn I-600. Ngược lại, nếu đứa trẻ không mồ côi, thì quý vị nộp đơn I-130.

Chúng tôi có kinh nghiệm nhiều năm trong hồ sơ con nuôi. Nếu quý vị cần hỗ trợ nộp hồ sơ bảo lãnh con nuôi, hãy liên hệ chúng tôi

Hỗ trợ di trú Trinh Lê

Phone VN: 0384360546 (viber hoặc zalo)

Phone US: 909-999-8508

Facebook: https://www.facebook.com/vocal.plus.1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NEWSLETTER