Liệu diện F4 có thể bị hủy bỏ?

Tôi cho rằng không thể hủy diện F4 vì lý do nhân đạo và lý do kinh tế.

Nghiên cứu thực nghiệm về lợi ích kinh tế của những người nhập cư theo diện anh chị em của công dân Hoa Kỳ (F4) đã chỉ ra rằng nên giữ diện này không chỉ vì lý do nhân đạo mà còn là lý do kinh tế. Đặc biệt, những người nhập cư theo diện này có đóng góp tích cực đến hoạt động tự kinh doanh (self-employment) của đất nước Hoa Kỳ. Những người nhập cư diện F4 cũng có xu hướng có thu nhập cao hơn những người nhập cư theo các diện bảo lãnh gia đình khác. Ngoài ra, nhóm người nhập cư này cũng có mức thu nhập cao hơn theo thời gian. Những kết quả này càng cho thấy rằng việc loại bỏ diện F4 này sẽ phản tác dụng.	
	

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *