Danh sách giấy tờ mang theo buổi phỏng vấn diện hôn phu/hôn thê K-1

Tham khảo đường dẫn của Lãnh sự quán Hoa Kỳ: https://vn.usembassy.gov/vi/required-documents/

 1. Trang đối chiếu
 2. Thư hẹn phỏng vấn, PKT-3 và DS-160 trang xác nhận
 3. Xác nhận đăng ký địa chỉ nhận visa (đã có sẵn thông tin địa chỉ trên thư hẹn phỏng vấn)
 4. Hình thẻ kích thước 5×5 cm, hình màu, nền trắng (2 tấm cho mỗi người), có ghi họ tên và ngày tháng năm sinh ở mặt sau.
 5. Giấy khai sinh: Bản chính và bản sao giấy khai sinh của người bảo lãnh, của mỗi đương đơn có tên trên hồ sơ, và của tất cả các con của đương đơn chính (ngay cả khi người con đó không đi cùng).  Trong trường hợp không có giấy khai sinh của người bảo lãnh, viên chức lãnh sự sẽ xem xét và hướng dẫn thêm cho đương đơn khi phỏng vấn.
 6. Hộ chiếu bản chính và một bản sao trang thông tin hộ chiếu cho từng đương đơn có tên trong hồ sơ.
 7. Bằng chứng hợp pháp về việc chấm dứt hôn nhân trước đây của người bảo lãnh và của các đương đơn (nếu có): Bản chính và bản sao Giấy ly hôn hoặc Giấy chứng tử của vợ/ chồng cũ
 8. Giấy lý lịch tư pháp số 2: bản chính
 9. Lý lịch tư pháp nước ngoài (nếu có): bản chính
 10. Hồ sơ tiền án tiền sự (nếu có): bản chính và bản sao
 11. Chứng minh nhân dân (nếu có): bản chính và bản sao
 12. Hộ khẩu (nếu có): bản chính và bản sao
 13. Bộ bảo trợ tài chính: Người bảo lãnh điền và ký tên một bản chính form I-134 cho đương đơn chính và một bản sao cho mỗi đương đơn đi kèm. Ngoài ra nộp thuế, W-2 và giấy chứng nhận việc làm mới nhất
 14. Hồ sơ quân đội (nếu có): bản sao. Các đương đơn đã từng phục vụ trong quân đội ở bất kỳ quốc gia nào đều phải nộp 1 bản sao hồ sơ quân đội của mình. 
 15. Kết quả khám sức khỏe: được cấp bởi đơn vị khám và còn nguyên niêm phong
 16. Bằng chứng để chứng minh mối quan hệ của đương đơn với người bảo lãnh và với các thành viên phụ thuộc trong gia đình đi cùng (nếu có).
 • Đề tên và ghi rõ từng mục bằng chứng theo trình tự thời gian và phân thành hai nhóm: trước và sau khi đính hôn.  Bằng chứng có thể bao gồm nhưng không giới hạn các hình ảnh, thư từ, hoá đơn điện thoại và những bằng chứng có liên quan khác. Phải lấy hình ảnh ra khỏi album và chỉ mang theo những hình ảnh rời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NEWSLETTER