Có thể nộp đơn xin cấp re-entry permit khi đang ở Việt Nam?

Theo chính sách của Sở di trú, bạn không thể nộp đơn xin Giấy Re-Entry Permit khi đang ở ngoài nước Mỹ, bắt buộc phải nộp đơn trước khi rời khỏi Mỹ. Bạn nên đợi lăn tay và chụp hình xong rồi mới ra khỏi nước Mỹ. Re-entry permit có thể nhờ người thân tại Mỹ nhận rồi gửi bưu điện về Việt Nam cho bạn.

Tại sao cần có Re-entry permit?

Bạn chưa sắp xếp công việc, học tập và các trách nhiệm với gia đình, trước khi hoàn toàn ổn định cuộc sống tại Hoa Kỳ. Và bạn cần thời gian để hoàn tất những việc này.

Hồ sơ gồm những gì?

  • Đơn I-131 và lệ phí
  • Copy thẻ xanh 2 mặt
  • Hình thẻ passpot style (2×2 inch, hình màu, nền trắng, chụp không quá 6 tháng)
  • Lý do vắng mặt khỏi nước Mỹ trong thời gian trên 1 năm và dưới 2 năm

Ngoài ra, sau khi đã được cấp Re-entry permit, bạn cần duy trì những bằng chứng không từ bỏ tình trạng thường trú nhân của mình như khai thuế hàng năm, người thân bên Mỹ, giấy tờ ngân hàng hoặc sở hữu tài sản bên Mỹ, vv.

Di trú Trinh Lê

Phone VN: 0384360546 (viber hoặc zalo)

Phone US: 909-999-8508

Facebook: https://www.facebook.com/vocal.plus.1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *