Tại sao tôi đã nhận được HCM và ID number nhưng vẫn chưa đóng được tiền chính phủ và nộp giấy tờ?

Từ đầu năm 2018, hồ sơ bảo lãnh sau khi được sở di trú chấp thuận và chuyển sang trung tâm visa (NVC), bạn sẽ nhận được email hoặc thư thông báo của NVC có chứa case và ID invoice number kèm theo chỉ dẫn đăng nhập vào trang web của họ và tiến hành các bước kế tiếp. Tuy nhiên, chỉ những hồ sơ có ngày ưu tiên đã đáo hạn theo lịch chiếu kháng mới có thể đóng tiền và tiến hành nộp giấy tờ.

Còn những hồ sơ ngày ưu tiên chưa đến theo lịch chiếu kháng thì vẫn phải chờ từ vài tháng đến vài năm. Lưu ý là trong thời gian chờ, cứ mỗi một năm bạn phải cập nhật tình trạng hồ sơ và thông báo cho NVC về việc vẫn theo đuổi hồ sơ. Nếu quá 1 năm mà không đăng nhập vào hệ thống và không đụng đến hồ sơ, bạn có thể nhận được thông báo này:

Thông báo dự định đóng vĩnh viễn hồ sơ nếu không tiếp tục làm gì cho hồ sơ trong vòng 1 năm

Sau khi nhận được thông báo trên mà vẫn không làm gì cho hồ sơ tiếp 1 năm nữa, thì hồ sơ sẽ bị đóng lại vĩnh viễn.

Ví dụ: hồ sơ F2B nộp năm 2016, được chấp thuận vào tháng 8/2019. Đến tháng 10/2019, bạn nhận được thông báo của NVC, giống vầy

NVC case creation notice

Nhưng khi đăng nhập vào hệ thống CEAC, bạn lại thấy tình trạng

Bạn không thể thao tác đóng tiền và upload các giấy tờ, vì thời điểm tháng 10/2019, lịch đáo hạn vẫn chưa đến ngày ưu tiên của bạn.

Việc cần làm là cứ mỗi một năm bạn phải cập nhật tình trạng hồ sơ và thông báo cho NVC về việc vẫn theo đuổi hồ sơ.

Cần hỗ trợ từ chúng tôi, vui lòng liên hệ:

Di trú Trinh Lê

Phone VN: 0384360546 (viber hoặc zalo)

Phone US: 909-999-8508

Facebook: https://www.facebook.com/vocal.plus.1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *