Hồ sơ nhân đạo được chấp thuận

Bài viết này chia sẻ một case thành công gần đây của chúng tôi: hồ sơ cứu xét nhân đạo khi người bảo lãnh đã qua đời.

Tóm tắt hồ sơ: diện F3 nộp năm 2006, chấp thuận năm 2010, người bảo lãnh qua đời trước ngày phỏng vấn năm 2019. Tháng 4/2020 nộp hồ sơ xin cứu xét nhân đạo. Tháng 4/2021 (1 năm sau khi nộp) hồ sơ nhân đạo được chấp thuận. Tháng 10/2021 phỏng vấn lần 2 và lãnh sự đồng ý cấp visa.

Giấy chấp thuận cứu xét nhân đạo

Lý do hồ sơ được chấp thuận:

-Người bảo lãnh thay thế đủ tài chính để bảo trợ

-Đương đơn có nhiều người thân hiện đang sinh sống ở Mỹ và họ đều có quốc tịch

-Visa đã đáo hạn

Tuy nhiên, có nhiều lý do khác để sở di trú chấp thuận hồ sơ cứu xét nhân đạo của quý vị, như: thời gian chờ đợi kéo dài do yếu tố khách quan, đương đơn có những năng lực/phẩm chất đặc biệt giúp ích cho nước Mỹ, đương đơn không còn ràng buộc tại Việt Nam,vv

Cơ hội luôn dành cho những ai biết nắm lấy. Chúc các bạn may mắn.

Hỗ trợ di trú Trinh Lê

Phone VN: 0384360546 (viber hoặc zalo)

Phone US: 909-999-8508

Facebook: https://www.facebook.com/vocal.plus.1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *