Thường trú nhân về Việt Nam cần lưu ý những gì?

Thường trú nhân hay người có thẻ xanh (gọi tắt: thẻ xanh) về Việt Nam cần mang theo những giấy tờ gì để khi quay trở lại Mỹ dễ dàng?

Nếu quý vị có thẻ xanh 2 năm, và đang trong quá trình chờ cấp thẻ xanh 10 năm thì quý vị cần chuẩn bị: giấy gia hạn do sở di trú cấp (sau khi đã nộp đơn I-751), thẻ xanh 2 năm đã hết hạn (nếu có, nếu sở di trú đã thu hồi thẻ xanh 2 năm thì thay thế bằng dấu mọc-stamp trên hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực).

Lưu ý, giấy gia hạn hiện tại có thời gian 24 tháng kể từ ngày thẻ xanh 2 năm hết hạn. Nên quý vị chú ý thời gian hết hạn của giấy này để sắp xếp ngày quay trở lại Mỹ.

Nếu quý vị là thẻ xanh 10 năm thì cần thẻ xanh còn hạn ít nhất 6 tháng trước ngày lên máy bay trở lại Mỹ. Tuy nhiên, một số hãng bay từ chối bán vé nếu thẻ xanh 10 năm của quý vị tại thời điểm lên máy bay còn hạn ít hơn 6 tháng. Trước khi rời khỏi nước Mỹ, quý vị nên kiểm tra thời hạn của thẻ xanh 10 năm. Nếu thẻ xanh sắp hết hạn, quý vị nộp đơn I-90 và đặt hẹn với Sở di trú để đóng mọc vào hộ chiếu; bởi vì biên nhận I-90 không phải là bằng chứng gia hạn tình trạng cư trú giống như biên nhận I-751.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NEWSLETTER