Tôi mang theo nhiều bằng chứng khi đi phỏng vấn visa du lịch Mỹ nhưng họ không xem gì cả. Tại sao?

Có 3 lý do:

1- Họ không đủ thời gian để nhìn vào những bằng chứng bạn mang theo. khi mỗi đương đơn chỉ có chưa đầy 5 phút tiếp xúc với viên chức lãnh sự

2- Họ được huấn luyện rằng những bằng chứng này có thể được làm giả

3- Họ làm theo quy định là đưa ra quyết định cấp visa hay không cấp visa một cách nhanh chóng, tập trung vào phần trả lời phỏng vấn của đương đơn, chứ không phải dựa vào tài liệu mang theo. Nếu có một người cấp trên của họ đi ngang qua ô phỏng vấn và bắt gặp họ đang xem tài liệu của đương đơn một cách chăm chú, họ có khả năng bị khiển trách.

Vì vậy, mọi cuộc phỏng vấn visa du lịch đều diễn ra khá nhanh chóng. Tài liệu bằng chứng mang theo là điều cần thiết nhưng không phải yếu tố quyết định. Cách bạn trả lời câu hỏi phỏng vấn với sự tự tin và chân thành, mới là điều quan trọng.

Chúc bạn may mắn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NEWSLETTER