Thay vì thẻ xanh 2 năm, Sở di trú cấp nhầm thẻ xanh 10 năm

Background:

Theo luật, tại thời điểm sở di trú chấp thuận hồ sơ, nếu thời gian kết hôn của bạn với người phối ngẫu (là công dân Mỹ hoặc thường trú nhân) DƯỚI 2 năm thì bạn được cấp thẻ xanh 2 năm. Khi thẻ xanh này hết hạn, bạn xin chuyển đổi sang thẻ 10 năm. Nếu thời gian kết hôn của hai bạn TRÊN 2 năm thì bạn được cấp thẻ xanh 10 năm

Thực tế:

Dạo gần đây, một số hồ sơ chuyển diện (hôn nhân) từ visa K-1 hoặc từ visa F-1 đã phỏng vấn thành công tại sở di trú nhận được thẻ xanh 10 năm thay vì 2 năm.

Hướng giải quyết:

Thông báo cho sở di trú việc nhầm lẫn này bằng cách nộp mẫu đơn I-90 và miễn lệ phí.

Nếu tôi không thông báo và cứ sử dụng thẻ xanh 10 năm thì sẽ như thế nào?

Trả lời: Khi thi quốc tịch (nếu bạn muốn nhập tịch), bạn sẽ gặp rắc rối vì sở di trú có thể phát hiện sai sót “ngày ấy” và yêu cầu bạn phải nộp mẫu đơn I-751 xin chuyển đổi thẻ xanh 2 năm sang 10 năm, và chờ hồ sơ I-751 được chấp thuận, thì mới đủ điều kiện thi quốc tịch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NEWSLETTER