Hồ sơ bảo lãnh cha mẹ bao lâu mới phỏng vấn?

Quy trình một hồ sơ bảo lãnh cha mẹ gồm 3 bước

Bước 1: Nộp hồ sơ bảo lãnh lên sở di trú (USCIS) và đợi chấp thuận. Hiện tại, thời gian chờ ở USCIS từ 6-14 tháng, tùy văn phòng USCIS xử lý hồ sơ

Bước 2: Nộp bảo trợ tài chính và giấy tờ dân sự lên Trung tâm thị thực quốc gia (NVC). Hiện tại, NVC xét duyệt hồ sơ khoảng 2 đến 3 tháng

Bước 3: Phỏng vấn tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ. Hiện tại, sau khi hoàn tất thủ tục ở NVC, quý vị chờ từ 1-3 tháng để nhận thư hẹn phỏng vấn

Như vậy, hiện tại thời gian từ lúc nộp đơn bảo lãnh đến lúc cha mẹ của quý vị phỏng vấn dao động từ 11 đến 19 tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NEWSLETTER