Có nên đổi tên khi thi quốc tịch hay không?

Việc đổi tên liên quan đến tòa án và tư pháp chứ không chỉ đơn giản là thủ tục hành chính. Nghĩa là sở di trú chỉ giúp bạn gửi đơn yêu cầu đổi tên đến tòa án. Đợi quyết định hoặc xác nhận từ tòa cho phép việc đổi tên đó mới được. Cụ thể, vào thời điểm phỏng vấn, viên chức Sở di trú sẽ ghi lại nguyện vọng thay đổi tên và yêu cầu bạn ký vào đơn yêu cầu thay đổi tên. Sở di trú sẽ nộp đơn này cho tòa án trước buổi lễ tuyên thệ nhập tịch của bạn. Khi nhận đơn, Tòa án ký tên và đóng dấu vào đơn rồi gửi lại cho sở di trú. Đơn thỉnh cầu đã được đóng dấu, ký tên được gửi lại cho bạn trong buổi lễ nhập tịch để làm bằng chứng cho việc thay đổi tên.

Hiện tại, để tránh chờ đợi thêm sau khi bạn đã đậu phỏng vấn quốc tịch, bạn có thể quyết định không đổi tên. Ngược lại, bạn có thể đổi tên nếu bạn muốn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *