Ai đủ điều kiện nộp đơn thi quốc tịch Mỹ?

1/ Nếu bạn là thường trú nhân (theo diện hôn nhân), trên 18 tuổi, đang kết hôn với một công dân Mỹ và đã sống chung với người đó trong 3 năm và người vợ/chồng đã có quốc tịch Hoa Kỳ từ trước thời điểm hai bạn sống chung.

2/ Nếu bạn là thường trú nhân (theo diện thân nhân ruột thịt bảo lãnh hoặc diện không phải hôn nhân), trên 18 tuổi và đã sinh sống ở Mỹ đủ 5 năm

Có hai lưu ý cần ghi nhớ

Lưu ý 1: Phải đảm bảo thời gian “CƯ TRÚ LIÊN TỤC” trong 3 năm nếu bạn nhận được thẻ xanh theo diện vợ/chồng của công dân Mỹ và 5 năm nếu bạn nhận được thẻ xanh theo các diện khác.

Trong 2 trường hợp trên, nếu bạn có chuyến đi nào ra khỏi nước Mỹ kéo dài hơn 6 tháng thì thời gian cư trú liên tục của bạn bị gián đoạn.

Ví dụ: Bạn qua Mỹ và có thẻ xanh theo diện con độc thân của công dân Mỹ (F1). Bạn đã sống và làm việc tại Mỹ 4 năm, mỗi năm chỉ về Việt Nam một lần, mỗi chuyến kéo dài 1 tháng. Đến năm thứ 5, bạn về Việt Nam 20 tháng (do có re-entry permit) rồi quay lại Mỹ thì khi đó, bạn không được tính là đã cư trú liên tục ở Mỹ trong 4 năm vừa qua. Và bạn phải tiếp tục “cư trú liên tục” ở Mỹ thêm 5 năm nữa mới đủ điều kiện nộp đơn thi quốc tịch. Như vậy, tổng thời gian từ lúc bạn có thẻ xanh đến lúc nộp đơn thi quốc tịch là 4 năm+20 tháng+ 5 năm, nghĩa là gần 11 năm.

Lưu ý 2: Bạn phải đảm bảo thời gian “HIỆN DIỆN THỰC TẾ” là 18 tháng nếu là vợ/chồng của công dân Mỹ và 30 tháng nếu theo tất cả các diện khác.

Hiện diện thực tế là tổng số ngày bạn ở trong phạm vi lãnh thổ Hoa Kỳ và không bao gồm thời gian bạn ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.

Cũng lấy ví dụ trên, sau khi ở Việt Nam 20 tháng và quay lại Mỹ, tổng thời gian hiện diện thực tế của bạn tại thời điểm đó được tính như sau: 11 tháng x 4= 44 tháng (thỏa mãn thời gian hiện diện thực tế là 30 tháng). Nhưng không thỏa mãn thời gian cư trú liên tục.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *