Một số thay đổi về mẫu đơn N-400

Update ngày 17 tháng 4, 2024

Tuần này, sở di trú và nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) đã chính thức cập nhật phiên bản mới của mẫu đơn thi quốc tịch N-400, rút ngắn từ 20 trang thành 14 trang, câu hỏi Yes No cũng giảm từ 50 câu thành 37 câu; đặc biệt có phần cập nhật số an sinh xã hội cho bạn ngay sau khi bạn tuyên thệ trở thành công dân Mỹ và phần xin miễn lệ phí.

Nếu trước đây, khi đã tuyên thệ nhận bằng quốc tịch, bạn phải ra sở an sinh xã hội để cập nhật về tình trạng thường trú nhân của mình đã thay đổi thành công dân Mỹ thì mẫu đơn mới cho phép sở an sinh xã hội sẽ tự động cập nhật thông tin này cho bạn.

Ngoài ra, mẫu đơn mới cũng gọn gàng hơn ở phần trình bày địa chỉ chỗ ở và công việc làm trong vòng 5 năm qua, lược bỏ chi tiết kê khai về chồng/vợ cũ của người vợ/chồng hiện tại của bạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NEWSLETTER