Làm sao xử lý giấy xanh “Thông tin không trùng khớp giữa giấy khai sinh và hộ chiếu”

Dạo gần đây, chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi về hồ sơ diện con bảo lãnh cha mẹ sau khi phỏng vấn, lãnh sự quán gửi giấy xanh yêu cầu giải trình hoặc điều chỉnh giấy tờ (khai sinh và hộ chiếu) vì không trùng khớp thông tin về ngày tháng năm sinh và nơi sinh.

Đối với những đương đơn sinh ra ở địa phương mà có sự thay đổi về hành chính, như tách tỉnh hoặc sáp nhập tỉnh thì nơi sinh trên giấy khai sinh và nơi sinh trên hộ chiếu sẽ có sự khác nhau.

Ví dụ:

Một người sinh năm 1980 tại huyện Hạ Hòa, tỉnh Vĩnh Phú. Vĩnh Phú là một tỉnh cũ của Việt Nam, tồn tại từ năm 1968 đến năm 1996. Tỉnh này bao gồm hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ hiện nay.

Giấy khai sinh của người này thể hiện nơi sinh Hạ Hòa, Vĩnh Phú.

Hộ chiếu thể hiện nơi sinh Phú Thọ là ĐÚNG. Còn hộ chiếu thể hiện nơi sinh Vĩnh Phúc là SAI. Vì hiện nay, Hạ Hòa là một huyện nằm ở phía bắc tỉnh Phú Thọ.

Lưu ý: địa danh trên giấy khai sinh KHÔNG thể thay đổi vì nó phản ánh giai đoạn lịch sử lúc bấy giờ, chỉ có thể điều chỉnh/thay đổi nơi sinh trên hộ chiếu của bạn để có sự thống nhất với địa danh thể hiện trên giấy khai sinh. Và nơi sinh đúng là dựa vào thông tin của thời điểm hiện tại.

Bạn cần lưu ý chi tiết này để trình bày với nhân viên lãnh sự quán lúc sơ vấn, cho họ hiểu rõ vấn đề.

Vì sự không khớp về nơi sinh hoặc ngày tháng năm sinh giữa giấy khai sinh và hộ chiếu sẽ dẫn đến lãnh sự quán từ chối cuộc phỏng vấn hoặc phải bổ túc hồ sơ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NEWSLETTER