Giấy xanh: Xử lý Hành chính sau phỏng vấn. Tôi phải đợi bao lâu?

Một số đơn xin thị thực có thể bị từ chối theo điều khoản 221(g) do cần phải tiến hành thêm các thủ tục hành chính.

Xử lý hành chính là khoảng thời gian mà đơn xin thị thực (visa) được nhân viên lãnh sự xem xét bổ sung để đảm bảo rằng người nộp đơn đủ điều kiện để được cấp thị thực dựa trên các luật và quy định về nhập cư của Hoa Kỳ trước khi cấp. Khi một hồ sơ được yêu cầu xử lý hành chính, trạng thái của nó sẽ vẫn ở trạng thái “Bị từ chối” (Refused) cho đến khi quá trình xử lý hành chính hoàn tất.

Thời gian xử lý hành chính sẽ thay đổi tùy theo hoàn cảnh riêng của từng hồ sơ. Do đó, không cần thiết phải thường xuyên liên hệ với lãnh sự về tình trạng của hồ sơ. Phần này lãnh sự ghi rõ trên trang web của họ, như sau: Trước khi hỏi về tình trạng thị thực của mình, quý vị hoặc đại diện của quý vị phải đợi ít nhất 180 ngày kể từ ngày quý vị phỏng vấn hoặc ngày quý vị nộp giấy tờ bổ sung, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Quý vị có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ xin thị thực của mình bất kỳ lúc nào tại trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: https://ceac.state.gov/ceacstattracker/status.aspx

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *