Có được nộp đơn chuyển diện I-485 trong khi đơn bảo lãnh I-130 vẫn chưa chấp thuận?

Trước tháng 7/2019, nếu một người trong tình trạng du học sinh hoặc du lịch, nếu kết hôn với công dân Mỹ và muốn ở lại nước Mỹ phỏng vấn, người này có thể nộp I-130 và I-485 cùng lúc. Trong khi người này kết hôn với thường trú nhân chỉ được phép nộp I-485 khi I-130 đã được chấp thuận.

Hiện tại, cả khi kết hôn với thường trú nhân, đương đơn vẫn được phép nộp cả hai đơn này cùng lúc và chờ đợi ngày phỏng vấn, thậm chí một số hồ sơ kết hôn với thường trú nhân còn nhanh có lịch phỏng vấn hơn trước.

2 thoughts on “Có được nộp đơn chuyển diện I-485 trong khi đơn bảo lãnh I-130 vẫn chưa chấp thuận?

 1. Nguyễn Thanh Xuân bình luận:

  Mẹ là thường trú nhân nộp đơn I-130 bảo lãnh cho con đang là du học sinh có visa F-1. Vậy visa F-1 du học sinh có được nộp I-485 chuyển diện và I-751không?

  • admin bình luận:

   Case của em cần cung cấp thêm thông tin: người con lúc nộp bảo lãnh dưới 21 tuổi hay trên 21 tuổi. Hồ sơ F2A hay F2B?
   Nếu F2A thì bây giờ có thể nộp I-485 và I-765 (không phải I-751)
   Nếu F2B thì bây giờ em có thể nộp chuyển diện nếu ngày ưu tiên của hồ sơ là ngày này hoặc trước ngày này: 22SEP 2016

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *