Xin giữ diện F2B cho hồ sơ bảo lãnh khi người bảo lãnh đã nhập quốc tịch Mỹ

Có 2 điểm khác biệt giữa diện F2B và F1 là ở tình trạng cư trú của người bảo lãnh và thời gian chờ hồ sơ đáo hạn

Thường trú nhân (thẻ xanh) bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi là diện F2B, thời gian chờ đáo hạn khoảng 7 năm (tính tại thời điểm bài viết này- tháng 11 năm 2022)

Công dân Hoa Kỳ (quốc tịch) bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi là diện F1, thời gian chờ đáo hạn khoảng 8 năm (tính tại thời điểm bài viết này- tháng 11 năm 2022)

Tại sao xin giữ diện F2B thay vì chuyển diện F1?

Vài năm trở lại đây, thời gian đáo hạn của F2B nhanh hơn F1 khoảng 9 tháng đến 1 năm. Giả dụ, quý vị có một hồ sơ F2B và một hồ sơ F1 nộp bảo lãnh cùng một ngày thì hồ sơ diện F2B sẽ phỏng vấn trước hồ sơ F1 khoảng 1 năm. Đây chính là lý do quý vị muốn giữ nguyên diện F2B cho dù quý vị đã nhập tịch.

Làm cách nào để xin giữ diện F2B?

Nếu hồ sơ F2B của quý vị đang chờ duyệt ở Sở di trú, nghĩa là chưa chấp thuận thì hồ sơ sẽ tự động được chuyển diện sang F1. Không thể xin giữ diện

Nếu hồ sơ đã được chấp thuận TRƯỚC KHI quý vị nhập quốc tịch và đang ở NVC thì việc xin giữ diện sẽ khả thi, bằng cách gửi inquiry đến ask NVC. Thời gian được chấp nhận yêu cầu giữ diện là 4- 6 tháng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *