Nhận giấy xanh xử lý hành chính 221(g) phải đợi bao lâu mới được cấp visa?

Việc bị từ chối theo Điều khoản 221(g) có nghĩa là hồ sơ của quý vị hoặc 1- còn thiếu những thông tin cần thiết hoặc 2- hồ sơ đó cần thêm thời gian xử lý hành chính.

Tình huống số 1: Nếu quý vị được bảo lãnh theo diện hôn nhân hoặc cha/mẹ kế bảo lãnh thì giấy xanh này là tín hiệu quý vị sẽ có một cuộc điều tra, có thể là gọi điện thoại điều tra cho cả hai vợ chồng cùng lúc hoặc nhân viên lãnh sự quán/nhân viên sở di trú đến tận nhà điều tra.

Thời gian chờ điều tra khoảng vài tuần đến nhiều tháng. Trường hợp lâu nhất mà chúng tôi đã gặp là 5 tháng rưỡi.

Quý vị có thể nhận giấy xanh này sau khi đã bổ sung một giấy xanh trước đó (gọi là giấy xanh R2-A) hoặc ngay sau lần phỏng vấn đầu tiên.

Tình huống số 2: Nếu quý vị không thuộc trường hợp bảo lãnh hôn nhân và đã bổ sung các mục theo yêu cầu của lãnh sự (bổ sung giấy xanh R-1 hoặc R-1A) và nhận tiếp một giấy xanh với nội dung giống như hình dưới đây, thì khoảng thời gian chờ đợi cấp visa của quý vị có thể kéo dài từ vài tuần đến vài tháng. Trường hợp lâu nhất mà chúng tôi gặp là gần 6 tháng.

Giấy xanh xử lý hành chính theo điều khoản 221(g)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

NEWSLETTER