Quy trình đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Người bên Mỹ cần nộp:

  • Công hàm độc thân hoặc Tuyên thệ độc thân
  • Kết quả khám tâm thần (có thể khám bên Mỹ hoặc tại cơ sở y tế hoặc bệnh viện ở Việt Nam mà Sở Tư Pháp và Sở Y tế cho phép đủ điều kiện cấp giấy khám sức khỏe)
  • Hộ chiếu Hoa Kỳ hoặc thẻ xanh
  • Ghi chú ly hôn (nếu có yêu cầu)
  • Hình thẻ 4×6 cm

Người bên Việt Nam cần nộp:

  • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân
  • Kết quả khám tâm thần
  • Hình thẻ 4×6 cm

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký kết hôn: Phòng tư pháp cấp quận/huyện/ Thị xã nơi người Việt Nam có hộ khẩu thường trú

Thời gian xử lý: 10-15 ngày làm việc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *