Nộp hồ sơ thẻ xanh 10 năm có con đi kèm

Nếu thẻ xanh 2 năm của bạn và con bạn hết hạn cùng ngày, khi nộp đơn I-751 bạn có thể liệt kê đứa con vào Part 5, Page 3 để xin xóa bỏ tình trạng thường trú nhân có điều kiện của bé (ngắn gọn là xin thẻ xanh 10 năm). Đứa con có thể sống cùng địa chỉ với bạn hoặc sống ở một địa chỉ khác (chủ yếu vì lý do học tập). Chắc chắn rằng bạn nộp lệ phí lăn tay cho đứa con và bằng chứng như giấy khai sinh của đứa con.

Thông thường, khi nhập mã số hồ sơ của bạn nhận được vào trang Case status của Sở di trú, sẽ hiện lên là form I-751, còn mã số hồ sơ của con bạn là I-751A. Nghĩa là sẽ có hai mã số hồ sơ và 2 biên nhận gia hạn khác nhau, dành cho bạn và con bạn. Tuy nhiên, Sở di trú dựa vào bằng chứng hôn nhân giữa bạn và người phối ngẫu để quyết định có chấp thuận hồ sơ của con bạn luôn hay không.

Trong nhiều năm làm về hồ sơ thẻ xanh 10 năm, sau khi hồ sơ của người cha/mẹ chấp thuận, Jane đã gặp hai tình huống cho hồ sơ của đứa con: chấp thuận hoặc vẫn chờ kết quả.

Nếu hồ sơ được chấp thuận, thẻ xanh của bé sẽ được gửi về nhà sau ngày chấp thuận từ vài tuần đến vài tháng (trong trường hợp hệ thống của sở di trú không cập nhật kịp thời, bạn phải gửi yêu cầu nhắc chừng họ là thẻ xanh của con vẫn chưa nhận được).

Nếu hồ sơ vẫn chờ kết quả, bạn cũng nên gửi service request trình bày rõ hồ sơ này là con nộp kèm với cha/mẹ để xin thẻ xanh 10 năm và hồ sơ của đương đơn chính đã được chấp thuận rồi.

Mọi hỗ trợ xin vui lòng liên hệ.

Di trú Trinh Lê

Phone VN: 0384360546 (viber hoặc zalo)

Phone US: 909-999-8508

Facebook: https://www.facebook.com/vocal.plus.1

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *