Thẻ xanh bảo lãnh con dưới 21 tuổi bao lâu phỏng vấn?

Một hồ sơ bảo lãnh trải qua 3 giai đoạn, từ lúc nộp đơn cho đến ngày phỏng vấn.

Hiện tại thời gian sở di trú duyệt hồ sơ F2A trung bình trên 3 năm mới xong giai đoạn 1.

Một số hồ sơ F2A được nộp khi người con được bảo lãnh gần 21 tuổi (ví dụ 19, 20 tuổi) thì càng lâu chấp thuận càng có lợi, vì sẽ được khấu trừ nhiều tuổi theo đạo luật cứu xét tuổi cho trẻ.

Lịch visa chiếu khán tháng 1/2024 cũng cho biết, những hồ sơ F2A đã nộp đơn bảo lãnh vào tháng 11/2019 và trước đó thì được xếp ngày hẹn phỏng vấn. Nghĩa là hiện tại, một hồ sơ F2A bảo lãnh con dưới 21 tuổi phải chờ đợi ít nhất 4 năm sau khi nộp hồ sơ mới được phỏng vấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *